Începând cu data de 15.07.2010 în conformitate cu Legea nr. 260/2008 toţi proprietarii de imobile cu destinaţia locuinţe sunt obligaţi să le asigure împotriva riscurilor de cutremur, alunecări de teren şi inundaţii (riscuri provocate de fenomene naturale).

Poti incheia asigurarea pentru toate cladirile cu destinatia de locuinta: locuinta de serviciu, locuinta sociala, locuinta de interventie, locuinta de necesitate (cazare temporara), locuinta de protocol, locuinta de vacanta.

Pentru asigurarea impotriva dezastrelor naturale, din punct de vedere al constructiei, locuintele se impart in doua categorii:

  • Tip A: pentru care suma asigurata este de 20.000 Euro. Construcţie cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn, sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic.
  • Tip B: pentru care suma asigurata este de 10.000 Euro. Construcţie cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic.

Locuinţele din imobilele cu bulina roşie nu pot fi asigurate prin intermediul acestui tip de asigurare!

Prima anuală obligatorie (nedivizibilă) este de:

  • 20 euro în cazul locuinţelor de tip A
  • 10 de euro în cazul locuinţelor de tip B

Durata:

Poliţa poate fi incheiată pe o perioadă de 1 an. Valabilitatea poliţei intră în vigoare în 24 de ore de la emiterea acesteia.

Acte necesare

  • Cartea de identitate/Buletinul contractantului (cel care solicită asigurarea)
  • Datele din contractul de proprietate al asiguratului (proprietarul locuinţei asigurate)
  • Cartea de identitate/Buletinul asiguratului (este dezirabil dar nu obligatoriu - necesar pentru validarea datelor)

Consultă aici birourile Oney unde poţi încheia asigurarea locuinţei împotriva dezastrelor.

Copyright © Oney Finances SRL All Rights Reserved.
Dezvoltat de: aicontrol.ro